Over klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke holistische geneeswijze waarbij het zelfgenezend vermogen een prikkel krijgt en aangezet wordt om te herstellen. Wijdverspreid door heel Europa, India, Afrika, Noord, Midden-en Zuid-Amerika, is het gebruik van homeopathie alsmaar aan het toenemen. Het bewijs van de afgelopen twee eeuwen is klinisch bewezen door middel van allerlei wetenschappelijke onderzoeken.

Alle levende organismen, mensen, dieren en planten, zijn uitgerust met een zelfherstellend vermogen. Bij ziekte is er een verstoring geweest van de inwendige balans. Deze wordt beïnvloed door onze leefomstandigheden en leefwijze. Ook kan van invloed zijn onze erfelijke belasting, heftige emotionele gebeurtenissen, een ongeluk, vaccinaties, of eventueel overig medisch ingrijpen dat implicaties kan hebben op onze gezondheid en voor een verstoring kan zorgen. In een homeopathische behandeling is het doel deze interne verstoring op te heffen door het zelfgenezend vermogen te prikkelen,waardoor de ziektesymptomen zullen verdwijnen.

Detail van een kersenboom

Een homeopathische behandeling prikkelt het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

In contrast tot conventionele geneeskunde, worden symptomen vanuit homeopathisch oogpunt gezien als een poging van het lichaam de natuurlijke balans te herstellen. Hoe ongemakkelijk het ook kan zijn, is het doel niet de symptomen te maskeren (onderdrukken), maar de ware oorzaak van het probleem aan te pakken. Genezing vindt van binnenuit plaats doordat het hele afweersysteem versterkt wordt. Er is vaak al gelijk een verschil zichtbaar in de algehele vitaliteit. Een homeopathische behandeling richt zich op een mens in zijn totaliteit en niet alleen op de symptomen of ziekte. Hierdoor heeft een behandeling vaak een genezend effect op het hele welbevinden van een persoon. Mensen ervaren het soms als ‘een betere versie worden’ van zichzelf.

Werkwijze

Een homeopaat zoekt dus altijd naar een middel dat gelijksoortig is aan het hele beeld wat hij voor zich gepresenteerd krijgt door de patiënt, dit is namelijk de uitdrukking van de ‘zieke’ in kwestie. Deze uitdrukking zou je ook een ‘genezingscrisis’ kunnen noemen; een poging van het lichaam om te genezen. Een genezing kan tot stand komen als de zieke een ‘zetje’ krijgt en hij/zij uit de genezingscrisis kan komen zonder de symptomen te onderdrukken.