Waar worden homeopathische middelen van gemaakt?

Een homeopathisch geneesmiddel is bereid volgens een homeopathisch fabricage procedure, dat beschreven staat in de Europese Farmacopee.  Eerst wordt een puur extract (oertinctuur) van een basismateriaal bereid, vaak geëxtraheerd en samen gevoegd met alcohol. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van: plantaardig-, dierlijkmateriaal, minderalen, of ziekte uitscheidingen. Dit oertinctuur wordt stapsgewijs verdund en geschud. Voor deze groep geneesmiddelen staan specifieke eisen voor kwaliteit en veiligheid in de Geneesmiddelenwet. Er zijn inmiddels meer dan 3,500 homeopathische middelen en dit getal zal in de toekomst alsmaar toenemen.