Voeding en leefstijl

 

Het energieherstelprogramma:

(Het lichaam weer in balans brengen en in balans blijven is een proces van meerdere stappen, het resultaat zal zijn: afvallen (indien gewenst), betere energie, uithoudingsvermogen en betere concentratie)

Waar voeding op maat, beweging, homeopathie en de juiste mind-set samenkomen

Herstel:

  • Hormoonbalans
  • Nutriënten tekorten aanvullen
  • Immuunsysteem
  • Stress
  • Zelfgenezingsmechanismen van het lichaam

 

Stap 1:Analyse, overzicht

Het programma omvat een individuele een-op-een benadering. Dit begint met het invullen van een uitgebreide vragenlijst vóór de eerste afspraak, waardoor er een goed inzicht ontstaat in de huidige situatie.

 

Sessie 1: Tijdens de eerste afspraak (ongeveer 2 uur) is het noodzakelijk om nuchter te komen (minstens 9 uur voor de afspraak niet eten) ook dient men een afgesloten potje met wat ochtendurine mee te nemen.

Na het bepalen van het lichaamsgewicht, lichaamsvetpercentage zal er een reeks metingen gedaan worden met als doel te begrijpen hoe een persoon reageert op een gemodificeerd glucose drankje. Door deze reeks testen, waaronder het meten van bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie, urine- en speeksel pH, kan een interpretatie worden gemaakt en inzicht verkregen worden in het metabolisme van een individu. Wanneer de metingen zijn afgerond, kan de cliënt kliniek verlaten en ontbijten. Belangrijk om op te merken dat alle eerste afspraken gepland zijn vanaf 8:30 uur in de ochtend, zodat een persoon niet te lang hoeft te wachten voordat hij kan ontbijten.

Tijdens de eerste afspraak gaat het erom de situatie in zijn geheel te begrijpen, te beoordelen waar iemand zich bevindt en tot een duidelijke strategie van aanpak te komen.

Binnen 1-2 dagen ontvangt u een document met uitleg over de bevindingen van alle onderzoeken en een op maat gesneden begeleiding met betrekking tot uw specifieke metabolisme en een optimale manier om uw dieet op te bouwen. Dit bevat: een gedetailleerde lijst van voedingsmiddelen die u ondersteunen, gesuggereerde vitaminen/ mineralen en suggesties voor maaltijden gedurende 1 week.  Als onderdeel van de behandeling zal de cliënt gevraagd worden om de verschillen in energieniveaus met betrekking tot de maaltijd bij te houden door aan het eind van elke dag snelle en eenvoudige vragen te beantwoorden. Hierbij inzicht krijgende in zijn/ haar proces. Het volgen van de voortgang is essentieel om te begrijpen wat het beste dieet is voor iemand is. Er zullen gaandeweg aanpassingen volgen. De enige manier om dit te doen is als de cliënt zelf een actieve rol speelt in dit proces.

Stap 2: aanpassing, verdieping, homeopathie

Sessie 2: Tijdens de vervolgafspraak die 2 weken later zal plaatsvinden, zal de voortgang worden gevolgd en zullen andere onderliggende gezondheidsproblemen die van invloed kunnen zijn op het genezingsproces, nauwkeurig worden onderzocht en op de juiste wijze worden aangepakt met het gebruik van homeopathische geneesmiddelen. Tijdens de tweede sessie wordt ook het type en de frequentie van sporten besproken en wordt een aangepast ‘gemakkelijk te implementeren’-schema aan het programma toegevoegd.

Stap 3: duurzaamheid

Sessie 3:In de derde sessie, 1 maand na sessie 2, zal er aanzienlijke vooruitgang zijn geboekt. De cliënt zal ruim in de aanpassingsperiode zitten in zijn/ haar aangepaste manier van eten en noodzakelijke veranderingen in de levensstijl zullen een gewoonte zijn geworden. Aanpassingen zullen worden gemaakt met betrekking tot de homeopathische remedie. Ook bestaat de mogelijkheid om een aantal metingen nogmaals uit te voeren. Tijdens deze sessie zal duidelijk zijn waar en in welk stadium de cliënt zich bevindt. In overleg zullen eventuele vervolgafspraken worden gepland afhangend van de situatie. Het is belangrijk om in dit stadium te beseffen dat het primair om duurzaamheid gaat en hoe de cliënt het kan volhouden.

Investering/tarief:

  • Stap 1, Stap 2 & Stap 3: € 375
  • Losse homeopathische consulten €125
  • Losse voeding sessies: €90

 Let op:

  • Houd er rekening mee dat onze diensten gedeeltelijk kunnen worden vergoed door verzekeringsmaatschappijen, die vallen onder de categorie ‘aanvullende alternatieve therapieën’, afhankelijk van het type pakket dat u heeft.
  • Als onderdeel van het programma om voedingsaanpassingen te maken, zijn vaak extra supplementen nodig om het proces te ondersteunen. Houd hier eventueel rekening mee in uw budget. Ook wordt u mogelijk gevraagd om extra bloedonderzoek bij uw huisarts te doen indien nodig.

 

U kunt bij Good Remedy een afspraak  maken voor een meer gepersonaliseerde analyse en/of advies op eventuele voedingsgerelateerde klachten.

Dislaimer:

Alle informatie die ik verstrek en eventuele aanbevelingen die ik doe of enige testen of metingen die worden verricht mogen niet worden gebruikt, noch zijn bedoeld voor, noch zijn ze in feite de diagnose, voor een behandeling, genezing of beperking van een specifiek gezondheidsprobleem. Iedereen met een gezondheidsklacht moet de zorg en de raadpleging van een geschikte bevoegde gezondheidszorgbeoefenaar inroepen. Mijn doelen zijn educatieve en informatieve doeleinden en ik neem geen verantwoordelijkheid voor het juiste of onjuiste gebruik van onze informatie. Houd er rekening mee dat sommige van de concepten en aanbevelingen die ik geef, (nog) niet wetenschappelijk zijn bewezen. Bepaalde personen die als experts worden beschouwd, zijn het mogelijk niet eens met een of meer van de concepten of aanbevelingen.